Laverman, W. (2010). Waarom ontstaat er bij corporaties geen leiderschap op sectorniveau? Building Buisiness, 12(8), 12,13,15. 

Interview van Wim Laverman met Joseph Kessels in Building Business, Oktober 2010

De corporatiesector worstelt al jaren met gedrags- en reputatieproblemen. Corporaties zijn daardoor een doelwit geworden waarop het makkelijk scoren is voor Den Haag. Waarom staan er niet een paar leiders in de sector op die de problematiek grondig aanpakken, zoals het een paar leiders binnen het Verbond van Verzekeraars gehikt is om de woekerpolissen aan te pakken? Een verkenning in acht korte punten die tot de conclusie leidt dat in de wereld van nu (sector-) leiderschap bezig is een heel andere vorm te krijgen dan in die van daadkrachtige personen.