Laverman, W., & de Graaf, K. (2010). Leiderschap bij corporaties: onderontwikkeld terrein? Building Buisiness, 12(2), 36–39.

In tijden van (economische of integriteits) crisis komt vaak de roep om leiderschap naar boven, ook in de corporatiebranche. Gelden in deze branche dezelfde 'regels’ aangaande leiderschap? Wordt hier meer gevraagd of juist minder? Wat is dat meer of minder dan?

Building Business legde drie stellingen voor aan enkele buitenstaanders, die het fenomeen corporaties echter wel aan een kritische beschouwing kunnen onderwerpen: Arthur Docters van Leeuwen (recent toezichthouder bij de Amsterdamse corporatie Rochdale), Bert Wijbenga (korpschef politie Flevoland) en adviseur Joseph Kessels (partner in The Learning Company, tevens hoogleraar aan de Universiteit Twente). Hun slotsom: er is nog veel te doen.