L&D Talks Brussel: Food For Thought

13 Oct 2016 09:00-17:00

Het netwerk Stimulearing organiseerde de L&D talks in Brussel in samenwerking met het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid.

In de ochtend vonden drie masterclasses plaats, gevolgd door drie key note speeches in het middagprogramma.

Drie internationale sprekers verzorgden de keynotes voor de L&D Talks 2016.

Eén van hen is Jacques Fradin (FR). Jacques is directeur van l' Institut de Médecine Environnementale (IME) in Parijs waar hij in partnership met de universiteit een onderzoeksteam 'neurosciences cognitives' leidt. Er wordt veel 'onjuist' gesproken over neurocognitivisme en breinleren.

De tweede inleider is Karl Kapp (USA). Karl is een autoriteit op het gebied van 'Gamification'. De Belgische organisatoren zagen Karl aan het werk op ASTD en de commentaren van hun meegereisde collega's waren lovend.

Joseph Kessels (NL) verzorgde de derde keynote. Joseph is in Vlaamse L&D -middens vooral gekend als stichter van 'Kessels & Smit' en het gelijknamige 8-veldenmodel. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van krachtige leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal.

Het middagprogramma ziet er als volgt uit:

    • 13h20-14h20 - Jacques Fradin - Comment notre cerveau apprend-il ? Quelques éclairages des neurosciences applicables au quotidien.
    • 14h40-15h40 - Karl Kapp - Games & Gamification for Learning
    • 16h00-17h00 - Joseph Kessels - Gespreid leiderschap in een professionele ruimte

In deze bijdrage verkentde Joseph Kessels de verschuiving van positioneel naar gespreid leiderschap ten behoeve van een gunstig leerklimaat in een professionele ruimte. Interessant voor de medewerker, maar lastig voor de bestuurder.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de de keynote speeches

De masterclasses in de ochtend bestreken de volgende thema's:

Jacques Fradin - L'apprentissage sous l'éclairage des neurosciences (voertaal Frans)

Karl Kapp - Creating a Learning Game in Three Steps (voertaal Engels

Joseph Kessels - Het ontwerpen van L&D in slimme organisaties (voertaal Nederlands)

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de masterclasses