Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte: online lezing Open Universiteit

28 Jun 2012 15:00-16:00

Op 28 juni 2012 verkende Joseph Kessels tijdens een online lezing aan de Open Universiteit opvattingen over leiderschap en de relatie met professionele ontwikkeling, autonomie en verbinding met de organisatie. Hij besteedde daarbij in het bijzonder aandacht aan gespreid leiderschap waarin de expertise van professionals doorslaggevend is bij het claimen en gunnen van een leiderschapsrol.

Liesbeth Kester modereerde de bijeenkomst en legde de vragen voor die via de chat binnenkwamen.

Welke invloed kan de professional zelf uitoefenen door samen met collega’s lastige vraagstukken aan te pakken, ervaringen te delen, nieuwe
be kwaamheden te verwerven en te onderzoeken hoe iets beter, sneller of slimmer kan?

Klik hier voor de videoregistratie die de Open Universiteit maakte.

Het tekstboekje van de oratie (30 maart 2012) waarop de lezing gebaseerd is kunt u via deze link downloaden.