Kopstukken Lodder, E, & Kessels, J. (2023) Teruggrijpen op klassieke theorieën bij actuele vraagstukken. TvOO 13 (1) 61-67.

Lodder en Kessels TvOO 2023-1

In het tumult van nieuwe vraagstukken, actuele ontwikkelingen, modellen en hypes, vergeten we soms dat we in het vak van Learning & Development best mogen terugkeren naar klassieke modellen en theorieën. Veel van onze huidige opvattingen vinden daarin hun oorsprong en we bouwen daarop voort. Een dergelijk historisch besef kan verrijkend werken voor de praktijk van vandaag.

In deze bijdrage aan het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO) verkennen Emma Lodder en Joseph Kessels op welke wijze oude theorieën behulpzaam zijn bij het aanpakken van actuele vraagstukken.

Klik hier voor een link naar de online versie van het tijdschrift.