Loopbaangerichte Intake in het MBO

15 Mar-19 Apr 2016 12:00

Professionalisering loopbaangerichte intake

15 maart 2016 & 19 april 2016

Opzet:

De professionalisering loopbaangerichte intake bestaat uit twee workshops op 15-03-2016 en 19-04-2016 van 12.00 uur tot 17.00 uur in het Innovatiehuis in Den Bosch. We starten met een lunch van 12.00 tot 13.00 uur. Joseph Kessels en Yvonne Leupen begeleiden de professionaliseringsactiviteiten.

De eerste workshop heeft als doel om te verkennen wat een loopbaangerichte intake inhoudt en om dit neer te leggen naast de intake zoals die nu op de instelling plaatsvindt. Hierbij maken we gebruik van het product dat is ontwikkeld in de Ontwerpstudio Loopbaangerichte Intake. We sluiten de middag af met het formuleren van een heldere actie binnen de eigen instelling.

De tweede workshop is vijf weken later. Hierin bespreken we hoe iedereen gevaren is in de tussenliggende tijd. Het doel is om hier gezamenlijk van te leren en elkaar te ondersteunen bij de voortgang. De deelnemers formuleren vervolgacties in een werkplan.

Een belangrijke informatiebron is de Brochure Loopbaangerichte Intake in het MBO (2016), die je hieronder kunt downloaden.