Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Management educatie ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

 

Kessels, J.W.M. (2008). Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Develop, nr. 3, 33-39. (ISSN 1574 – 8138)

Welke rol kan managementeducatie spelen bij het bevorderen van MVO? Deze vraag past bij de groeiende belangstelling voor thema's als duurzame ontwikkeling en bedrijfsethiek. De kritiek van progressieve managers en ethici op de klassieke business schools dat deze te weinig bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoordelijk leiderschap, heeft bij een aantal opleidingsinstituten geleid tot een zelfreflectie op de wijze waarop zij hun taak willen vervullen. Zo ook bij TSM business school, dat leiderschap en ondernemerschap ten behoeve van innovatie en duurzame ontwikkeling als missie voert.