Meijer, C. (1996). Het werk is de beste leermeester. Binnenlands Bestuur, 25, 1–5.

Gemeenten besteden naar schatting twee procent van hun loonsom aan opleiding en training. Dat is twintig miljoen gulden per jaar. Prangende vraag: spekken deze opleidingsmiljoenen vooral de zakken van de opleidingsinstituten of 'leveren ze ook een bijdrage aan het beter functioneren van (de overheid? Lang niet altijd, vindt professor Joseph Kessels, de eerste en enige hoogleraar in Nederland op het terrein van bedrijfsopleiding. Opleiding en training moeten niet van het dagelijkse werk worden geïsoleerd, maar daaraan direct worden gekoppeld, betoogt Kessels.

Probeer eens niet direct aan een cursus te denken als het om leren en opleiden gaat. Geef nieuwe medewerkers in plaats daarvan de uitdagende opdracht om met voorstellen te komen voor het verbeteren of vernieuwen van een dienst of produkt. De organisatie kan profiteren van hun nieuwsgierigheid en onbevooroordeeldheid, 'de medewerkers zelf leren er hartstikke veel van.'