Mil, A. M. M. van. (1994). Interview: effectiviteit van bedrijfsopleidingen. Onderwijs & Gezondheidszorg, 18(5), 90–94.

Opleidingsdeskundige Dr. Joseph Kessels. Hij promoveerde op 9 december 1993 op het proefschrift: ‘Towards Design Standards for Curriculum Consistency in Corporale Education’ waarin hij aantoont welke factoren de effectiviteit van bedrijfsopleidingen bepalen en hoe die factoren beïnvloed kunnen worden. Het proefschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een theoretisch raamwerk geboden voor de ontwikkeling van bedrijfsopleidingen, het tweede deel bevat het verslag van twee empirische studies en in het derde deel volgen dan voorschriften die praktische aanwijzingen geven voor het ontwerpen van opleidingstrajecten.