Mul, P. (17 januari 1987). Start “nieuwe” papiermachine Crown van Gelder vergt gedegen voorbereiding. p. 19.

17 Jan 1987 00:00

„Het is wat als je week-in week-uit met een ploeg aan het baggeren bent om die machine naar behoren op gang te krijgen. Als je aan het eind van je dienst even ver bent als aan het begin. Gaat dat maanden duren, dan kun je nagaan wat dat voor de werksfeer in zo’n ploeg betekent. Nee, een dergelijke ervaring vergeet je niet gauw.” Ploegchef Bert Castricum hoeft niet veel moeite te doen om de herinnering aan vijftien jaar geleden naar boven te halen. Het opstarten van de papiermachine 52 bij Van Gelder kende een tragisch verloop. „Dat duurde geen maanden maar jaren. Ongelooflijk wat dat voor een ellende heeft betekend,” vult directeur Veth van Crown van Gelder aan.