Naar betekenisvol werk: Je kunt niet slim zijn tegen je zin.

20 Sep 2022 13:00-17:00

Op 20 september 2023 heeft Marco Mazereeuw zijn ambt aanvaard als Lector aan de NHL Stenden en als Practor aan het Friesland College in het domein van de Beroepsgerichte Didactiek en een Leven Lang Ontwikkelen.

In zijn inaugurele rede ging Mazereeuw in op de kwetsbare relatie die begeleiders aangaan met degenen die zij begeleiden en legt hij uit hoe hij samen met de begeleiders komt tot beroepsgerichte didactiek voor het bevorderen van leven lang ontwikkelen.

Voorafgaand aan de inauguratie was er een keynote van hoogleraar emeritus Human Resource Development prof. dr. Joseph Kessels die aan de basis heeft gestaan van onderzoek naar de professionele ontwikkeling van medewerkers en lerende organisaties in Nederland.

De titel van zijn bijdrage was: Naar betekenisvol werk: Je kunt niet slim zijn tegen je zin!

Kijk hier voor een korte terugblik op deze ambtsaanvaarding.