Niet managen maar faciliteren (2011): Interview met Joseph Kessels door Iris Bakker en Theo van der Voordt. Facility Management Magazine, 195 (aug) 54 - 59

Interview met Joseh kessels (2011) Niet managen maar faciliteren door Bakker en van der Voordt

Niet managen maar faciliteren (2011): Interview met Joseph Kessels door Iris Bakker en Theo van der Voordt.

Hoe kan het beste van een kenniswerker naar boven worden gehaald? We praten hierover met Joseph Kessels, specialist in Human Resource Development. Kenmerkend voor het kennistijdperk is volgens Kessels dat de waardetoevoeging van kennis prevaleert boven die van materiële grondstoffen en fysieke arbeid. Kennisontwikkeling vraagt om een nieuwsgierige en onderzoekende attitude van de kenniswerker. Ook vraagt het om een andere rol van de traditionele 'manager'. Meer dienend aan de kenniswerker, zodat diens kennis maximaal tot ontwikkeling komt. Het creëren van een krachtige leeromgeving is hierbij van essentieel belang.

'Het gaat bij de kenniswerker vooral om passie, vonken die overspringen.'

'Het is heel lastig om kennisontwikkeling te 'managen', te sturen en te beheersen.'