NSOB Leeratelier Hoger Onderwijs

27 May 2014 09:00-18:00

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs beleid

Het leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs beleid wordt verzorgd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met het Ministerie van OCW.

Onder begeleiding van topdocenten uit wetenschap en praktijk, verkennen wij in dit leeratelier de toekomst van het Hoger Onderwijs beleid. In het leeratelier gaat het steeds om trends, strategische kwesties en handelingsrepertoires. Maatschappelijke trends zijn uitgangspunt en zullen inhoudelijk worden besproken om zo te bezien welke mogelijke dilemma’s deze ontwikkelingen met zich brengen. Vervolgens zal concreet worden ingaan op de consequenties hiervan voor zowel het bestuur, het beleid als de vormgeving van het Hoger Onderwijs. Het leeratelier vormt een interessante mogelijkheid tot reflectie op de dagelijkse praktijk van het Hoger Onderwijs.

De leergang is bedoeld voor beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers, afkomstig van het Ministerie van OCW en van andere departementen, instellingen voor Hoger Onderwijs (hogescholen en universiteiten) en van brancheorganisaties.

Prof. dr. Joseph W.M. Kessels verzorgt op 27 mei 's middags een bijdrage rond de ontwikkelingen in de didactiek en vernieuwde onderwijsvormen

Download de brochure hieronder