Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek

03 Nov 2011 00:00

Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek, Wetenschap met Effect

Op 3 november verschijnt het boek: Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek, onder redactie van Joan van Aken en Daan Andriessen. Ter gelegenheid van deze boeklancering organiseert de Design Science Research Group (DSRG) een symposium waaraan de diverse auteurs bijdragen leveren.

Mevrouw Babs van den Bergh, Directeur OCW Wetenschappelijk Onderzoek neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

Joan van Aken verzorgt een interactief college rond het thema.

Joseph Kessels onderzoekt in de plenaire inleiding de balans tussen 'Rigour and Relevance' in de diverse wetenschapsopvattingen.

Het programmaoverzicht, met info over plaats en tijden, is hieronder bijgevoegd.