Open University: new chair of Educational Leadership

31 May 2011 20:26

I am happy to inform you that the Open University invited me to develop the new chair of Educational Leadership.
With pleasure I accepted this invitation. In fact I will do research in collaboration with leaders and teachers in educational institutions on how to encourage professional development in the day to day work environment. It is Human Resource Development focusing on the workplace in schools. As this chair is a part time job, I can combine these new activities with my current HRD work at the University of Twente.

18 mei 2011

Joseph Kessels hoogleraar Opleidingskundig leiderschap

Joseph Kessels is benoemd tot hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap bij het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit. Opleidingskundig Leiderschap houdt in dat schoolleiders leraren actief ondersteunen in hun behoefte aan professionalisering. Leraren moeten zich met collega’s in de dagelijkse praktijk kunnen ontwikkelen in hun vakbekwaamheid. De nieuwe leerstoel richt zich in het bijzonder op het verbinden van lerende leraren en de wijze waarop schoolleiders de bekwaamheidsontwikkeling van hun teams kunnen stimuleren en ondersteunen. Het RdMC levert een duurzame bijdrage aan de professionalisering van leraren op de werkplek door meer kennis te ontwikkelen over de rol van schoolleiders.

Prof. dr. Joseph Kessels blijft ook als hoogleraar Human Resource Development verbonden aan de Universiteit Twente. Bij het RdMC zal hij de focus leggen op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe kan het opleidingskundig leiderschap in de school de leraren ondersteunen in hun behoefte aan professionalisering, zodanig dat zij zich in de dagelijkse praktijk en met collega’s duurzaam ontwikkelen in hun beroep?’.Dit leiderschap hoort uit te nodigen tot bekwaamheidsontwikkeling en daar ruimte voor te bieden. Dit houdt in dat leraren bijvoorbeeld de mogelijkheid moeten krijgen om met collega’s kennis uit te wisselen over o.a. lesgeven of het ontwikkelen van lesprogramma’s. Helaas is de afgelopen jaren een negatief beeld ontstaan over het opleidingskundig leiderschap in scholen. Het is daarmee een van de belangrijkste speerpunten van professionalisering van leraren op de werkplek.

De context van professionaliseren van leraren
Wetenschappelijk directeur van het RdMC, prof. dr. Rob Martens verwacht dat de nieuwe hoogleraar Opleidingskundig leiderschap een substantiële bijdrage gaat leveren aan één van de onderzoeksprogramma’s van het RdMC: Organisatie en maatschappij. ‘Onze ambitie met dit programma is om leraren en leidinggevenden aanknopingspunten te bieden om de context van de professionele ontwikkeling van leraren effectiever te maken. Met zijn specialisatie op het gebied van effectieve leeromgevingen is Kessels de uitgelezen persoon om het programma te versterken.’

Kessels: ‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer potentieel hebben dan hun werkomgeving in de regel toelaat om tot ontwikkeling te komen. Scholen kunnen zoveel meer bereiken als leraren het  samenwerken, leren, ontwikkelen en vernieuwen op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. Dit vraagt wel om een leercultuur met gedeelde opvattingen over hoe leraren samen aan urgente vraagstukken gaan werken, met de mogelijkheid om autonoom te beslissen over de manier waarop ze daarbij aandacht geven aan hun bekwaamheidsontwikkeling.’