Opleiden: duurste tool of management. (1990). Elsevier Carriere, juni, 40, 41.

Het aantal en de kwaliteit van bedrijfsopleidingen nemen toe. Zij zouden bijdragen aan de continuïteit en zelfs de winst van ondernemingen. Over het grote aanbod bestaat weinig verschil van inzicht. Over de effecten van het gebodene rijzen
echter twijfels.