Opleiden en leidinggeven zijn niet te scheiden. (1995). LOGO, (1), 12–15.

In Nederland wordt jaarlijks ruim zeven miljard gulden uitgegeven aan bedrijfsopleidingen. Een geweldig bedrag, dat werkgevers en werknemers opbrengen door 2,3 procent van de loonsom voor opleidingen te reserveren. Uit een recent economisch onderzoek (W. Groot (1994), Vakgroep Economische Vakken, Rijksuniversiteit Leiden, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar het rendement van opleidingen blijkt echter, dat de gemiddelde produktiviteitsstijging in de bedrijven na een opleiding zestien procent is. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat bij 46 procent helemaal geen produktiviteitsstijging plaatsvindt na het volgen
van een opleiding. Nogal alarmerende uitkomsten, waarover wij spraken met professor dr. J.W.M. Kessels, bijzonder hoogleraar Bedrijfsopleidingen aan de Rijksuniversiteit van Leiden en partner van Adviesbureau Kessels & Smit.