Opleidingsplan voor Curacao

01 Jan-01 May 1996 00:00

Drieduizend eilandsambtenaren op Curacao worden op een voor hen nieuwe manier opgeleid. Cursuscatalogi zijn opzij gelegd, want opleiden moet niet langer aanbodgericht zijn, maar vraaggericht. Onze verslaggeefster maakte ter plekke kennis met een ambitieus opleidingsproject dat moet uitmonden in een opleidingsplan voor een eilandenrijk.

 

bijgevoegd artikel: Schoemakers, I. (1996). Opleidingsplan voor een land. Opleidingsmanagement, 4, 26–27.