Oratie: Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte

30 Mar 2012 16:00-17:00

Op 30 maart 2012 sprak Prof. dr. Joseph W.M. Kessels zijn inaugurele rede uit, bij het aanvaarden van het ambt van Hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap bij het Ruud de Moor Centrum aan de Open Universiteit.

(De naam van het Ruud de Moor Centrum is op 1 mei 2012 gewijzigd in LOOK Wetenschappelijk Instituut Leraren Onderzoek )

De titel luidt:

Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte

Over het verbeteren van het onderwijs door talent te ontwikkelen en af te rekenen op prestatieafspraken

De oratie vond plaats op vrijdag 30 maart 2012 in de aula van het vergadercentrum Pretoria van de Open Universiteit,

Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen.
Aanvang: 16.00 uur precies. Ontvangst vanaf 15.30 uur.

Leraren spelen een hoofdrol in de kwaliteit van het onderwijs. De leraar legt contact met leerlingen en studenten, biedt een veilige omgeving, organiseert betekenisvolle leeractiviteiten, legt uit wat de bedoeling is, helpt degenen die het moeilijk vinden, en geeft iedereen het gevoel de moeite waard te zijn.

Wie van mening is dat de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren zal daartoe activiteiten ondernemen zoals doelen stellen, aansturen, monitoren, prestaties meten, corrigeren wat afwijkt, de kennisbasis versterken, bijscholen en vakbekwaamheid registreren.

Welke invloed kan de leraar zelf uitoefenen door samen met collega’s lastige vraagstukken aan te pakken, ervaringen te delen, nieuwe
bekwaamheden te verwerven en te onderzoeken hoe iets beter, sneller of slimmer kan?

In zijn rede verkent Joseph Kessels vormen van gespreid leiderschap waarin het sturen op prestaties en het bevorderen van ontwikkeling zich met elkaar verzoenen.

Namens het College van bestuur,
prof. mr. Anja Oskamp
rector magnificus

De uitnodiging van de rector magnificus is hier bijgevoegd, evenals het persbericht.

Klik hier voor de gedrukte tekst van de oratie

Klik hier voor een kort verslag van Suzanne Verdonschot en Saskia Tjepkema (Kessels & Smit)

Klik hier naar een interview over gespreid leiderschap

Lees hieronder een bespreking van de oratie door Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde in TVOO (juni nr. 2; 2012)