Peek, A., Kessels, J.W.M., & Weegh, S. op de (2007). Van best practices naar wetenschappelijke benadering. Projectie, 14(6), 17–21.

Het managen van projecten is een belangrijke functie voor het succesvol realiseren daarvan. Omdat er steeds meer projectmatig gewerkt wordt in en door organisaties neemt dat belang van projectmanagement toe. Maar of het daarmee een vak is. en wat dan de wetenschappelijke bijdrage aan dat vak is, blijft de vraag. We kunnen ons ook de vraag stellen of projectmanagement zou opschieten met een meer wetenschappelijke benadering. Neemt de professionaliteit van projectmanagers dan toe en leidt dat tot betere resultaten? Gezien de toenemende complexiteit van projecten en de verantwoordelijkheid voor het leveren van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bijdrage, lijkt het alleszins de moeite waard om een meer wetenschappelijk perspectief te verkennen. In dit artikel zullen we ons richten op de vraag hoe een wetenschappelijke benadering van projectmanagement eruit zou kunnen zien.