Processional, nr 2, mei 2009

In een kennissamenleving krijgt het werk steeds meer kenmerken van leerprocessen. De klassieke tegenstelling tussen theorie en praktijk en tussen denkers en doeners zullen verdwijnen. Daarom moeten leren en werken één worden.