Professionele ruimte en gespreid leiderschap (2012). Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J., & Wassink, H.

Professionele ruimte voor leraren staat hoog op de politieke agenda. Op dit moment is er een wetsvoorstel over dit thema in behandeling bij de Tweede Kamer. Professionele ruimte zou moeten leiden tot een grotere inhoudelijke ontwikkelingstaak van leraren, en tot meer reflectie en ideeënuitwisseling. Professionele ruimte is daarmee direct gekoppeld aan vraagstukken rond de professionele ontwikkeling van leraren. Hoe professionele ruimte vorm moet krijgen, is echter de vraag. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de rol van de leidinggevende cruciaal is, maar hoe die rol er precies uitziet is onduidelijk. Er is behoefte aan een nieuw type onderzoek naar de wijze waarop leraren professionele ruimte krijgen en nemen.

Deze reviewstudie heeft als doel om het perspectief van gespreid leiderschap nader te duiden en in verband te brengen met de professionele ruimte die leraren ervaren in scholen. De literatuur rondom gespreid leiderschap en professionele ruimte wordt verkend en er wordt een conceptueel model voorgesteld om deze begrippen met elkaar in verband te brengen. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een ontwerp van een praktijknabij onderzoeksinstrument om dit verband inzichtelijk te maken.

De reviewstudie is hier bijgevoegd