Promotie Joseph Kessels

09 Dec 1993 00:00

In het bijzijn van familie, vele vrienden en collega's promoveerde Joseph Kessels op 9 december jl. in een collegezaal van de Universiteit Twente op zijn - in dit magazine beschreven - proefschrift  'Towards design standards for curriculum consistency in corporate education'. Het oordeel van de promotor en opponenten was eensluidend: met lof geslaagd.

In SOVOV magazine beschrijft Arjan Klaver de promotie van Joseph Kessels:

Klaver, A. (1993). Promotie Joseph Kessels: “it takes two to tango.” Sovov Magazine, 8(28), 11–14.