Rondeel, M., Deen, E., & Kessels, J.W.M. (2017). Opleidingskunde, leren in het werk, rond het werk, en voor het werk. 3de druk. Uitgeverij Vakmedianet.

Persbericht:

Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk is verschenen in een volledig herziene 3de druk.

In 1989 kwam dit boek voor het eerst op de markt. Joseph Kessels en Cora Smit, grondleggers van het vak opleidingskunde in Nederland, beschreven als een van de eersten hoe vraagstukken op het gebied van leren in organisaties aangepakt kunnen worden.

Na de succesvolle tweede druk uit 2005 is het tijd voor een volledig nieuwe editie van het boek. Bewezen methodieken uit de eerdere versies zijn in deze derde druk nog steeds terug te vinden, maar nu ingebed in een nieuw raamwerk en aangevuld met recente aanpakken en voorbeelden. In Opleidingskunde komen de jarenlange ervaring van auteurs Erik Deen en Mariël Rondeel en wetenschappelijke inzichten samen. Het vernieuwde boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Joseph Kessels.

De lezer vindt in Opleidingskunde handvatten om de systematische ontwerpkant van het vak te leren beheersen en gedegen antwoorden op vragen als: hoe analyseer ik een opleidingsvraagstuk? Hoe ontwerp ik leerinterventies die daarbij passen? Hoe kan ik deze op een gestructureerde manier aanbieden, uitvoeren en evalueren?

De opleidingskundig ontwerper is tegelijk een gespecialiseerde adviseur die werken en leren met elkaar verbindt, daarin een constructieve samenwerking realiseert met belanghebbenden en met hen werkt met hen aan een gedeelde visie op leren en opleiden. Het boek biedt ook voor deze essentiële adviesbekwaamheden tal van aanknopingspunten en voorbeelden.

Bijgevoegd zijn enkele boekrecensies.