Samen werken aan een positief en waarderend onderwijsleerklimaat

23 Nov 2011 00:00

Samen werken aan een positief en waarderend onderwijsleerklimaat

Woensdag 23 november 2011
Leerhotel Het Klooster te Amersfoort
Doelgroep: docenten en leidinggevenden uit VMBO, MBO en HBO

De collega's van Adviesbureau Dekkers organiseren een bijzondere bijeenkomst met tal van professionals rond een positief en waarderend onderwijsklimaat.

Er komen steeds meer voorbeelden van een positieve en waarderende benadering van en in het onderwijs. Denk bv. aan het werken met loopbaangesprekken waarin een positieve relatie is tussen docent en student leveren betere resultaten op, studenten die de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden of nieuwe werkprocessen, een leerklimaat waar studenten echt verantwoordelijkheid zijn voor het eigen leerproces en autonomie krijgen om zelf invloed uit te oefenen op de inrichting van hun opleiding.
Toch verlaten nog veel studenten vroegtijdig het onderwijs, komt nog vaak ongewenst gedrag voor in het onderwijs, worden studenten nog vaak beoordeeld op tekorten en is onvoldoende verbinding tussen de arbeidsorganisatie en onderwijsinstellingen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van het ontbreken van een positieve en waarderende benadering van en in het onderwijs. Er is dus nog een wereld te winnen!

Geïnspireerd door “Liefde voor leren” van Manon Ruijters (2006) bieden wij rondom het thema Werken aan een positief en waarderend onderwijsleerklimaat voor iedere leervoorkeur een scala aan interessante lezingen, gezichtspunten, werkvormen, tools, suggesties of nieuwe ideeën.
Lees meer over de verschillende leervoorkeuren die in het symposium aan bod komen.

Programma

9.00 - 9.30 Ontvangst
9.30 - 10.00 Welkomstwoord en inleiding door prof. Joseph Kessels
10.15- 16.30 Doorlopend: workshops, lezingen, presentaties, coaching.
Sessies zijn wisselend in duur, varierend van een half uur tot twee uur.
Tussentijds lunch.
16.30 Energieke afsluiting en borrel


Bijdragen

Kern van het symposium is een grote variatie aan bijdragen
Elke bijdrage heeft betrekking op een of enkele van de 5 kernthema's: 'waarden en behoeften', gedrag, faciliteiten, verbinding en structuur.

De volgende link geeft eenbeschrijving van de verschillende bijdragen

Een korte samenvattingvan de bijdragen aan ons symposium:

  • Praktijkvoorbeelden over hoe een positief leerklimaat in de school en in de klas wordt gecreëerd (o.a. Amarantis, ROC Tilburg, Zadkine, Albeda College, Nova College, Fontys Hogescholen en VMBO-scholen).
  • Inleiding en workshop door prof. Joseph Kessels over het werken aan een positief en waarderend leerklimaat.
  • Fontys Lector Anita Blonk over School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
  • Architecten over de invloed van een gebouw op een positief leerklimaat.
  • Saskia Tjepkema (Kessels & Smit) over Appreciative Inquiry (AI), oftewel de waarderende benadering.
  • Leerbedrijven en praktijkopleiders over positief opleiden.
  • Voorbeelden van projecten tegen schooluitval en van succesvolle samenwerking met de omgeving.
  • Ervaringsverhaal over de methode Challenge Day (bekend van het tv-programma ‘Over de streep’).
  • Workshops over o.a. de invloed van taal, het bevorderen van positief gedrag, het geven van feedback, klassenmanagement en talentgericht communiceren.
  • Individuele coaching door ervaringsdeskundigen op basis van een eigen ingebracht thema/casus.


Kosten en aanmelden

De kosten voor het symposium bedragen €425,-per persoon incl. BTW. In de prijs is inbegrepen koffie/thee, lunch, borrel en een van onze boeken. U meldt zich aan door het sturen van een mail naar bureau@oabdekkers.nl. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. uw naam, functie, instelling en factuuradres.

De programmafolder is hieronder bijgevoegd.