Smit, C. A., & Kessels, J. W. M. (1984). Probleemgericht opleiden in bedrijfsopleidingen. Training & Opleiding, (2), 5–9.

Bij het zoeken naar opleidingsvormen die effectief en efficiënt het beoogde leerresultaat bereiken, staat de methode van het probleemgericht opleiden in de belangstelling. Probleemgericht opleiden is een vorm van opleiden die zeer functiegericht is en waarbij voorkomen kan worden dat er onnodig veel theorie aangedragen wordt. Deze vorm van opleiden wordt ook wel probleemgestuurd of probleemgeoriënteerd opleiden genoemd.