SSR Stilstaan bij Beweging

09 Mar 2017 09:00-17:30

Op 9 maart 2017 organiseerde SSR het Studiecentrum Rechtspleging de jaarlijkse ‘Dag van de opleider’. Dit jaar was het thema 'Stilstaan bij beweging'. De dag is bedoeld voor de rechters die als opleider betrokken zijn bij de RiO-opleiding. Prof. dr. Joseph Kessels was te gast. Hij stond in zijn plenaire inleiding Terugkijken op de Toekomst stil bij de veranderingen die zijn ingezet bij de vernieuwde opleiding tot rechter. Hij was bij het ontwerp van deze opleiding betrokken en dacht mee over de leerfilosofie die er aan ten grondslag ligt. In de twee aansluitende dialoogsessies zocht hij met de aanwezigen naar de ruimte is voor beweging en versterking van het leertraject.

Klik hier voor meer informatie

Joseph Kessels stond een aantal jaar geleden aan de basis van de leerfilosofie van de Rio-opleiding. Hij gaf hierover het volgende interview. Tijdens de ‘Dag van de opleider’ stonden we met hem stil bij die leerfilosofie en de bewegingen die sinds de start van de opleiding zijn gemaakt. Daarbij was er aandacht voor vragen als: welke redenen liggen ten grondslag aan keuzes die zijn gemaakt, op welke punten is de leerfilosofie succesvol neergezet en waar is er ruimte voor beweging en verbetering?