SWP Congres

24 Apr 1996 00:00

Het belang van opleiden en leren stond centraal op een door SWP georganiseerd congres in de Amsterdamse RAI op 24 april jl. Meer dan 300 deelnemers uit werkveld en opleiding van de sectoren welzijn en gehandicaptenzorg waren getuige van een kwalitatief hoog en gevarieerd programma dat alle aspecten van opleiden en leren belichtte.

Tijdens dit congres gaf Joseph Kessels een presentatie over opleiden en leren in arbeidssituaties. Hierover werd gescheren in een uitgave van de VOG.

Opleiden en leren noodzakelijk voor kwaliteit en vernieuwing. (1996). Wetenswaard, 8(4), 1,2.