Van der Pluijm, M. (2020). At Home in Language. PhD Thesis. Heerlen: Open Universiteit

Cover proefschrift Van der Pluijm 2020

Op 27 november 2020 verdedigde Martine van der Pluijm haar proefschrift At Home in Language aan de Open Universiteit te Heerlen.

Deze studie zoekt naar een antwoord op de vraag hoe leraren de taalontwikkeling van jonge kinderen kunnen bevorderen in nauwe verbinding met de thuisomgeving. Het vertrekpunt is de overtuigende kennisbasis die aantoont dat met name de thuisomgeving en de manier waarop ouders hun kinderen stimuleren bepalend zijn voor de ontwikkeling van taal en geletterdheid. Op jonge leeftijd bestaan er echter al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden in belangrijke mate bepaald door het opleidingsniveau van ouders. De kennisbasis is beperkt als het gaat om de werking van interventies bij (zeer) laagopgeleide ouders. Veel leraren vinden het samenwerken met ouders lastig en missen kennis om aan te sluiten bij de thuisomgeving, vooral als dit vraagt om samenwerking met ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben en andere talen spreken dan zij gewend zijn. De centrale onderzoekvraag in dit proefschrift is: Welke aanpak kunnen leraren gebruiken om partnerschapsrelaties aan te gaan met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van jonge kinderen?

Dit onderzoek is uitgevoerd in partnerschap met ouders en leraren op zeven basisscholen in Rotterdam. Het onderzoek is opgebouwd in vier fasen. Het startpunt is een systematisch literatuuronderzoek naar effectieve interventies die laagopgeleide ouders kunnen gebruiken om de taalontwikkeling van hun kind te bevorderen. Vervolgens is een ontwikkelstudie uitgevoerd in de klas met leraren, kinderen en ouders, opgevolgd door twee summatieve evaluatie studies onder leraren en ouders om de werking van het ontwikkelde programma te toetsen. Tot slot volgt een afsluitende kritische reflectie op het ontwerp. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor leraren, opleiders en beleidsmakers om het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van kinderen duurzaam te bevorderen. De ontwerpprincipes van het programma Thuis in Taal vinden op het ogenblik toepassing in diverse scholen in Rotterdam en omstreken en in Brussel.

Klik hier voor de live stream van de promotieplechtigheid.