Verloop, N. & Kessels, J.W.M. (2016). Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. Pedagogische Studiën. 93 (5) 281-301.

De centrale thematiek in het huidige opleidingskundig onderzoek is het leren van professionals. In dit overzichtsartikel krijgt de leraar daarbij bijzondere aandacht, naast de opleiding en ontwikkeling van medewerkers in arbeidsorganisaties. De hoofdvraag is hoe het opleidingskundig onderzoek zich in de recente periode ontwikkeld heeft en welke bijzonderheden en lacunes daarin aan te wijzen zijn.

Het artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Pedagogische Studiën 2006 jrg. 83 p. 301-321. In 2017 heeft er een herdruk plaatgevonden in jrg. 93 nr. 5 p. 281-301.