Vermeulen, M. (23 augustus 1997). Bedrijven kiezen aap, noot, mies. De Volkskrant (Economie), p. 45.

23 Aug 1997 00:00

Een groot deel van de zeven miljard gulden die bedrijven en overheid uitgeven aan scholing, is weggegooid geld. Grote bedrijven als Heineken en Hoogovens kiezen een nieuwe weg: langdurige scholing voor laaggeschoold personeel. In de leerstraat bij de Postbank: ‘Niet opleiden is geen alternatief.’