Versteeg, F. (1999). Slimmer worden, maar hoe? NRC Handelsblad, 09-11–1999, 14. 

Cursussen en bedrijfsopleidingen zetten weinig zoden aan de dijk, vooral als de cursus niet goed aansluit bij de werksituatie. Er blijft maar weinig van de opgedane kennis hangen. Sterker nog: sommige deskundigen menen dat de vele cursussen die bedrijven voor hun medewerkers organiseren, mensen hun kansen op zelfsturing en zelfontplooiing ontnemen.