Waals, Jos K. van der (2001). Op eigen kracht. Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren.

Het onderzoek - uitgevoerd bij zes pensioenfondsen - heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van managergestuurd en medewerkergestuurd opleiden en leren. De managergestuurde benadering bleek moeilijk uitvoerbaar en de effectiviteit was beperkt. In een tweede fase van het onderzoek is door middel van een ontwerpstudie op grond van het medewerkersgestuurde concept opnieuw materiaal verzameld. De toepassing van de medewerkergestuurde principes bleek goed mogelijk, terwijl de opbrengsten talrijke innovaties te zien gaven, de klant- en de medewerkerstevredenheid deden toenemen, en de efficiency versterkten.