Waarden in Organisaties. Socratisch Café

09 Sep 2016 14:00-18:00

Op vrijdag 9 september 2016 organiseerde het Socratisch Café Utrecht een middag rondom waarden in organisaties.

De middag stond onder leiding van Joop Kools en May Penders. Joseph Kessels was hun gast.

Hoe verhouden de waarden van de organisatie waarin je werkt zich tot die van jou als privépersoon? Hoe zit dat überhaupt met waarden in organisaties? Van wie zijn de waarden in een organisatie?

Tal van organisaties definiëren (kern)waarden, met als doel onderscheidend te zijn in de beloften aan klanten en houvast te bieden aan het personeel. Voor medewerkers hebben deze waarden als doel een kompas te zijn voor het handelen. Er zijn echter niet heel veel organisaties die er daadwerkelijk in slagen dit doel te bereiken. Kernwaarden kun je niet uitrollen of implementeren. Maar kun je door nauwgezet te oefenen met gedrag de kernwaarden van een organisatie richtinggevend laten zijn voor de medewerkers? Kun je waarden aanleren?

Het thema kwam op drie manieren aan bod:

  1. We startten plenair met een onderzoekend gesprek, onder leiding van Joseph Kessels, hoogleraar Human Resource Development.
  2. Daarna deden we een korte oefening waarin we ervaren hebben hoe het kan zijn als je verschillende sets met waarden samenvoegt. Past het of schuurt het? May Penders begeleidde deze oefening.
  3. Na de pauze voerde Joop Kools met ons een moreel beraad.

Vrijdagmiddag 9 september 2016

We startten om 14.30 uur.
Maliebaan 45 Utrecht
Kosten € 50,00, ter plekke te voldoen

Aanmelden was mogelijk bij Samantha van Londen: info@maliebaan45.nl, 030 239 4049.