Waarom ontstaat er bij corporaties geen leiderschap op sectorniveau (2010)

Interview van Wim Laverman met Joseph Kessels in Building Business, Oktober 2010