Wassink, H., Van Wessum, L., & Kessels, J. (2022) Bestuurder en schoolleider als partners in leren. In: Van Wessum, L., Ros, A., & Runhaar, P. (Red.) De schoolleider in verandering. Theorie en Praktijk

De schoolleider in verandering (2022) [titelpagina]

De rol van de schoolleider is aan het veranderen. Waar de nadruk eerst lag op leiderschapscompetenties, is dat in de nieuwe beroepsstandaard verschoven naar leiderschapspraktijken: activiteiten die je uitvoert om leiding te geven aan schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit. Hoe kun je die rol het beste vormgeven en benut je je persoonlijke kwaliteiten optimaal?

In deze gratis uitgave van de Leiderschapsagenda bundelden Nederlandse onderzoekers hun kennis over effectief schoolleiderschap. Schoolleiders uit het po, vo en mbo gaven input. Thema’s als visiegestuurd werken, de ontwikkeling van leraren, onderzoeksmatig werken, inrichting van de schoolorganisatie en gespreid leiderschap komen voorbij. Ieder hoofdstuk bestaat uit drie delen: kennis van uit onderzoek over het thema, praktische handvatten en concrete voorbeelden.

Bestuurder en schoolleider als partners in leren

Hartger Wassink, Loes van Wessum en Joseph Kessels verzorgden voor deze bundel Hoofdstuk 10 met de titel: Bestuurder en schoolleider als partners in leren.

Zij gaan in op de bijzondere relatie tussen bestuurders en schoolleider, die vaak overlappende taken hebben maar uiteindelijk verschillende bevoegdheden. Dit hoofdstuk neemt het perspectief van de bestuurder. Ze richten zich in de beschrijving op de soms complexe relatie tussen bestuurder en schoolleider, meer specifiek op wat de bestuurder kan doen om het leren van schoolleiders te ondersteunen. Ze gaan niet in op de structuur van het bestuur, hoe belangrijk ook, maar ze beperken zich tot het handelen van de bestuurder.