Werkplekleren en Leercultuur OTIB 2018

Zandra Booij en haar team van OTIB stelden een video-interview samen over werkplekleren en leercultuur.

Op Trendfiles.otib.nl vind je veel actuele cijfers over de installatiebranche.

Ook in de installatiebranche bestaat veel belangstelling voor het leren en ontwikkelen dat dagelijks plaatsvindt op en rond het werk. Medewerkers en leidinggevenden hebben daar een grote invloed op.

In het gesprek komen tal van elementen aan de orde, zoals de kenmerken van informeel leren op en rond de werkplek en de leercultuur die zich daar ontwikkelt. Het belang van respect en waardering, en de ruimte en autonomie om zelf invloed uit te kunnen oefenen op de inrichting en vormgeving van het werk.

Ook aspecten die een negatieve invloed kunnen hebben op het geloof in eigen kunnen en een afkeer van een leven lang leren komen aan bod.

Echter het leiderschap en collega's kunnen zorgdragen dat faalervaringen, dwang en het gevoel van onvermogen tot een minimum beperkt blijven.