14 februari 2011 Symposium bij het Afscheid van Jan Duenk bij Vitree

14 Feb 2011 14:00-17:00

Vitree, instelling voor Jeugdzorg, neemt afscheid van Jan Duenk, inspirerend voorzitter van de Raad van Bestuur.

‘Professionele ontwikkeling voor zelfstandigheid’

Tijdens het symposium houdt Joseph Kessels een inleiding: "Als we van medewerkers vragen om jongeren te ondersteunen bij het verwerven van zelfstandigheid en het vergroten van hun participatie in de leefomgeving, dan zullen we die medewerkers eveneens ruimte moeten bieden voor zelfsturing en initiatief bij hun eigen professionele ontwikkeling. Het werken in de frontlinie is alleen mogelijk met een grote mate van autonomie, ook al staat dat op gespannen voet met dwingend toezicht en beperkende regelgeving. Een nieuwe generatie wil gewoon anders en plaatst leidinggevenden en bestuurders voor dilemma's."

Zie hieronder het volledige programma en een interview met Jan Duenk

Anders dan vermeld in het programma vervulde Gert Jan Slump het dagvoorziterschap.