Conferentie: Trending Topics in HRD. Master programma Universiteit Twente

25 Feb 2013 13:00-17:00

Op 25 februari 2013 organiseren studenten en docenten van het Masterprogramma EST - HRD van de Faculteit Gedragswetenschappen organiseseren in samenwerking met de NVO2 een HRD conferentie:

Hoe faciliteer je zelfsturend leren, zonder te veel te sturen? Hoe verbind je het formele en informele leren in je organisatie aan elkaar? Hoe kun je social learning in je organisatie vormgeven? Hoe kun je kennisdeling bevorderen? Dit waren concrete vragen van organisaties waarmee studenten van de vernieuwde HRD-Master van de Universiteit Twente het afgelopen half jaar aan de slag zijn gegaan. Zij hebben concrete HRD-oplossingen ontworpen of advies gegeven op basis van onderzoek.

Het programma ziet er als volgt uit:

Een overzicht van het programma:
13:00 – 13.30 Ontvangst
13:30 – 13:45 Welkom
13:45 – 14:15 HRD: Spanningsvolle Ondernemingen Lezing door: Joseph Kessels
14:15 – 15:15 Ronde 1: Presentatie Best Practices van afgeronde HRD projecten op de UT
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:15 Ronde 2: Kennismarkt HRD
16:15 – 17:00 Ronde 3: Vragenbrigade
17:00 Afsluiting & Borrel

Klik op deze link voor het uitvoerige programma

De synopsis van Joseph Kessels' HRD: Spanningsvolle Ondernemingen is hieronder bijgevoegd: