Een leven lang professionaliseren: Centrum Educatief Leiderschap 5 februari, 12 februari, 13 februari 2013

05- Feb 2013 00:00-13 Feb 2013 00:00

Op 5, 12 en 13 februari 2013 organiseert de AVS - Algemene Vereniging Schoolleiders - regionale events waar bestuurders en bovenschools leiders kennismaken met de werkstijl van het Centrum Educatief Leiderschap.

Aan het programma werken mee Michiel Wigmans, directeur AVS, dagvoorzitter prof. dr. Theo Cams, Loek Hermans (13-2), John de Leeuw, Jos Hagens, Jacqueline Kenter, Ard Hordijk en Allard de Ranitz.

Prof. Dr. Joseph Kessels verzorgt een bijdrage met de titel: Leiderschapspraktijken in een Professionele Ruimte. Hij verkent daarbij de mogelijkheden van gespreid leiderschap bij het bevorderen van een duurzame professionele ontwikkeling van schoolleiders en leraren. Veel aandacht richt hij op de wens tot bekwaamheidsontwikkeling, autonomie en verbinding, die bevlogenheid en het plezier in leren en ontwikkelen doen toenemen. Hoe maken we van de school een aantrekkelijke leeromgeving voor de mensen die er werken?

De brochure bij deze bijeenkomsten is hieronder bijgevoegd.

Klik hier voor een link naar de AVS website.

5 februari 2013: Spreeuwelse Heide, Westelbeers

12 februari 2013: Mooirivier, Dalfsen

15 februari 2013: Avifauna, Alphen aan de Rijn