Hoger onderwijs voor een leven lang leren. Forumdebat

12 Mar 2015 19:00-21:30

Op donderdag 12 maart organiseerde de Kring Andragologie aan de Amsterdam Business School een forumavond over "Hoger onderwijs voor een leven lang leren". 130 belangstellenden uit het hoger onderwijs namen deel aan de bijeenkomst, en leverden inbreng in de gedachtenwisseling.

Prof. dr. Dymph van den Boom (Rector Magnificus UvA) opende het forum en prof. dr. Geert ten Dam (UvA en ex-voorzitter van de Onderwijsraad) vervulde het voorzitterschap op deze avond.

Prof. dr. Joseph Kessels, Kring Andragologie, hoogleraar Open Universiteit en Universiteit Twente, verzorgde een inleiding waarin hij de discusievragen introduceerde en de achtergronden van het debat toelichtte aan de hand van rapporten van de Onderwijsraad (2003; 2014), De Commissie Rinnooy Kan 2014, de Kamerbrief van het kabinet inzake een Leven Lang Leren in het hoger onderwijs (31oktober 2014) en aanpalende literatuur. Klik hier voor zijn bijdrage: Hoger onderwijs voor een Levenlang Leren.

Mevrouw ir. Gertrud van Erp gaf een eerste reactie op basis van de standpunten en ervaringen van het werkveld (VNO/NCW- MKB)

Aan het debat namen deel ir. Gertrud van Erp (VNO/NCW- MKB), Prof. mr. dr. Jaap Winter (Voorzitter CvB VU), Dr. Susana Menéndes (CvB Haagse Hogeschool) Prof. dr. Mark Rutgers (UvA), en prof. mr. Anja Oskamp (Rector Magnificus OU).

De educatie van volwassenen en een leven lang leren zijn kernthema's in de andragologie. Het is van groot belang om volwassenen te stimuleren te blijven leren, ook als zij een baan hebben. Universiteiten en hogescholen zullen dat ook mogelijk moeten maken

Datum: donderdag 12 maart 2015. Aanvang 19.00 uur
Toegang: 10 euro
Locatie: gebouw Amsterdam Businessschool
Klik hier voor het online aanmeldformulier
In de bijlagen zijn hieronder beschikbaar:

Het uitgebreide programma

Het adviesrapport Flexibel Hoger Onderwijs van de Commissie Rinnooy Kan

De brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer: Een Leven Lang Leren