Kessels, J. (1985). De educatieve funktie van het bedrijfsleven.

Kessels, J. (1985). De educatieve funktie van het bedrijfsleven.

Uit de punten die in deze publicatie genoemd worden, moet men kunnen afleiden dat de educatieve funktie van het bedrijfsleven zich veel verder zal gaan uitstrekken dan enkel tot het verzorgen van interne bedrijfsopleidingen en tot het incidenteel ter beschikking stellen van stageplaatsen voor het formele onderwijs. Er is een intensieve deelname en bijdrage bepleit aan het opleidingsdoelen-onderzoek en aan de leerplanontwikkeling. Het formele onderwijs en de interne bedrijfsopleidingen zouden hun faciliteiten kunnen integreren. Deze integratie gaat veel verder dan incidentele lokalenruil en excursiemogelijkheden. Het gaat om het creeeren van leerplekken op de werkplekken.