Kessels, J. (2002). Dat is nieuw voor mij. In Schoolagenda 2010 Deel 2 - Essays (pp. 143–173).

De Verkenningscommissie Kennis en Educatie 2010  (Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid) heeft mij verzocht een opstel te schrijven dat relevante kennisvragen identificeert rond de kennis- en innovatiemaatschappij.

In een reeks afwisselende monologen komen burgers in een kennissamenleving aan het woord. Er ontstaat een beeld van vijf personen die op een of andere wijze een betekenisvolle rol willen spelen in de maatschappij waarvan zij deel uit maken.