NCOI Een Leven lang Leren

19 Jan 2017 12:30-18:00

Tijdens het event gaven prof. dr. Joseph Kessels en Ruud Veltenaar vanuit hun eigen vakgebied een inkijkje in de wereld van een leven lang leren.

Voor Joseph Kessels is een leven lang leren een kernthema voor een kennismaatschappij. Het betreft niet alleen het formele onderwijs en de volwasseneneducatie, maar ook de bedrijfsopleidingen: een HRD vraagstuk bij uitstek!

Hoewel in Nederland de participatie in een leven lang leren best goed is, valt het toekomstige plezier in leren nog sterk te verbeteren door de schoolervaringen in het initiele onderwijs een stuk aantrekkelijker te maken. Vooral voor die mensen die het zo hard nodig hebben!

Naast de twee plenaire inleidingen in 't Spant te Bussum vonden drie reeksen van workshops plaats met uiteenlopende onderwerpen rond een Leven Lang Leren.

Zie hier voor meer informatie over de bijeenkomst

Hieronder vind je de hoofdlijn en de belangrijkste bronnen van de inleiding van Joseph Kessels