Noblesse Oblige, Symposium VHMF

18 Apr 2017 13:00-17:00

De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën organiseerde het symposium: Kwaliteit begint bij jezelf: 'Noblesse Oblige'! Kennis door kennissen of juist kennissen door kennis?

Prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus, Human Resource Development aan de Universiteit Twente, belichtte tijdens de plenaire inleiding verschillende aspecten waaraan het leerproces van een individu, team en organisatie in het huidig tijdsgewricht zou moeten voldoen:

“Je kunt niet slim zijn tegen je zin!”

Naar een aantrekkelijk leerklimaat voor kenniswerkers

Synopsis:

De urgentie groeit om voortdurend te blijven leren en ontwikkelen in kennisintensieve organisaties. Aan de ene kant neemt de complexiteit van de vraagstukken en hun context toe, aan andere kant nemen automatisering en robotisering de routinematige werkzaamheden over. De kenniswerker organiseert zijn eigen concurrentie.

Voor een duurzame professionaliteit is een hoogwaardige initiële opleiding onvoldoende. Blijven leren en ontwikkelen is een noodzaak, maar dan niet langer op een schoolse manier. Bij kennis en kennissen gaat het immers niet om tweedehands kennis, maar om eerstehands kennis.

Als werken, leren, ontwikkelen en vernieuwen steeds meer met elkaar verweven raken, stelt dit wel hoge eisen aan de kwaliteit van het leerklimaat op en rond de werkplek.

Professionele ruimte en gespreid leiderschap zijn waarschijnlijke belangrijke voorwaarden voor een inspirerende en motiverende leer- en werkcultuur. Hierbij staat een performance gerichte leerbenadering op gespannen voet met een ontwikkelingsgerichte benadering; een spanning die hoog kan oplopen in een organisatie die in zwaar weer verkeert en onder politieke druk staat.

Juist dan is het belangrijk om je te realiseren dat het gras van kenniswerkers niet harder gaat groeien door eraan te trekken.

Je kunt immers niet slim zijn tegen je zin!

Het symposium vond plaats in de Julianazaal van de Jaarbeurs Utrecht.

Het programma is ook hiernaast te downloaden.