The War for Talent: 10de Editie Facility Management Marktevent

10 Nov 2011 00:00

The War for Talent: talent als oorlogsbuit?

Joseph Kessels ontving een uitnodiging om in het plenaire deel van het Facility Management Marktevent een bijdrage te leveren rond het thema: The War for Talent.

Volgens het 14e CEO survey van PwC (2011) staat ‘the war for talent’ bovenaan de agenda van bestuurders. De beschikbaarheid van talent, kennis en kunde wordt door CEO’s wereldwijd genoemd als één van de belangrijkste bedreigingen voor toekomstige groei. De concurrentie om deze talenten binnen te halen en / of te houden is enorm. Zeker nu ook de vergrijzing er voor zorgt dat de schaarste op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen.

Trefwoorden: Talentmanagement, Het Nieuwe Werken, Generaties en werkstijlen, Arbeidsvoorwaarden, Kennismanagement, Verhogen van effectiviteit, MVO.

The War for Talent: talent als oorlogsbuit?

Als het waar is dat we toegroeien naar een kenniseconomie, dan zullen we steeds meer behoefte krijgen aan talentvolle kenniswerkers, die op een zelfstandige wijze, met zin voor initiatief en ondernemerschap aan lastige vraagstukken willen werken. Het is boeiend om te zien dat we nu in plaats van arbeidskrachten, werknemers, fte's, of medewerkers, gaan spreken over talenten. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat die talenten schaars gaan worden. Enerzijds speelt hierbij de ontgroening een rol, waarbij we langzamerhand steeds minder hoog-opgeleide professionals tot de arbeidsmarkt toetreden. Anderzijds staat ons een grote uitstroom te wachten van baby-boom-medewerkers met veel ervaring en kennis rond cruciale bedrijfsprocessen. Deze twee ontwikkelingen tezamen voeren de druk enorm op. En ons klassieke antwoord is: War for Talent!

De vraag is echter of die schaarse talenten het wel zo'n prettig idee vinden dat we oorlog gaan voeren met hen als buit tot inzet. Het is een traditionele aanpak om te gaan vechten voor iets wat niet gemakkelijk te krijgen is. Maar maken we ons op die manier aantrekkelijk voor de nieuwe professionals die we zo graag in huis willen halen?
Het is de moeite waard om in deze bijdrage samen te verkennen welke condities voor kenniswerk noodzakelijk zijn en welke belemmeringen wij daar in onze werkomgeving onbewust voor opwerpen.
Misschien stelt dat nieuwe talent wel geheel andere eisen aan een werkomgeving en zoekt het vooral mogelijkheden tot samenwerking, tot het leggen van verbindingen, niet alleen binnen maar ook buiten de organisatie? Wat is betekenisvol werk? Is het hebben van een baan nog wel zo belangrijk, of spelen er andere motieven een rol?
Dit zijnal van vragen die uitnodigen tot een bespiegeling met onconventionele uitkomsten. Misschien is het schaarse talent wel dienstweigeraar?
 

Klik hier voor het interview met Joseph Kessels in Facility Management Magazine 192 (2011)

Klik hier voor een kort verslag van het FMM Marktevent 2011