Welten Conferentie Leren en Doceren met Technologie: Theorie en Praktijk ontmoeten elkaar

07 Nov 2014 10:00-17:00

Op 7 november 2014 organiseerden de onderzoekers van het Welten Instituut van de Open Universiteit een conferentie rond de toepassing van technologie bij het leren en opleiden van jongeren en volwassenen. De onderwijspraktijk en de onderzoekspraktijk ontmoetten elkaar en zochten naar mogelijkheden om samen stappen verder te zetten in dit spannende werkgebied.

Het ondersteunen van het leren van kinderen, adolescenten en volwassenen in onze hedendaagse digitale wereld en het daartoe ontwerpen van geschikte met technologie verrijkte leeromgevingen is een continue uitdaging voor de onderwijspraktijk. De centrale vraag was daarom hoe we het onderwijs kunnen inrichten, waarbij we gebruikmaken van de nieuwe technologische mogelijkheden en tegelijkertijd rekening houden met bekende en nieuwe valkuilen.

Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel was de dagvoorzitter.

Prof. mr. dr. Anja Oskamp, Rector Magnificus van de Open Universiteit, opende de conferentie.

Prof. dr. Joseph Kessels verzorgde een key note rond Partnerschap in Onderwijsonderzoek en ging het gesprek aan met de drie programmaleiders van het Welten Instituut: Prof. dr. Paul Kirschner, Prof. dr. Rob Martens en Prof. dr. Marcus Specht.

Onderzoekers van het Welten Instituut verzorgden samen met collega's uit het werkveld workshops rond nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de toepassing van technologie bij het leren en opleiden.

Onder leiding van de Collegevoorzitter van de Open Universiteit drs. Sander van den Eijnden brachten we de oogst van de dag in beeld en sloten we de bijeenkomst af.

Klik hier voor het uitgebreide programma

Klik hier voor een video-impressie van de dag

Klik hier voor de video registratie van de bijdrage van Joseph Kessels

Download hieronder de presentatie van Joseph Kessels

Download hieronder de informatie flyer van de bijeenkomst