ZWplus Werkconferentie Het Nieuwe Leren

16 Oct 2013 12:00-18:00

De Werkgroep Opleiden van ZWplus organiseert in de middag van 16 oktober een werkconferentie rond het thema ‘Het Nieuwe Leren’. De leden van de werkgroep willen zich samen met de deelnemers laten inspireren zodat de medewerkers in Zorg en Welzijn in de regio goed toegerust zijn en blijven.

Joseph Kessels vrzorgt een bijdrage rond het Nieuwe Leren in het werk:

Het nieuwe leren is een veelomvattend begrip dat recht probeert te doen aan nieuwe opvattingen over actief leren, in een sociale omgeving, aan de hand van concrete ervaringen en persoonlijke betekenissen.

Het concept gaat er van uit dat mensen gemakkelijker leren wanneer zij daarvoor intrinsiek gemotiveerd zijn, en dat in samenwerking met collega’s kunnen doen aan de hand van relevante, urgente vraagstukken in het dagelijkse werk. Zo ontstaat er meer belangstelling voor het informele leren op en rond het werk, bij voorkeur in sociale netwerken. Het leerklimaat biedt ondersteuning door een veilige omgeving te creëren, waar waardering is voor wat de medewerker kan en doet, en uitnodigt om aan verbetering en vernieuwing te werken. Het nieuwe leren veronderstelt een grote mate van autonomie en zelfsturing van de medewerker, en dat kan als die bevlogen is voor het werk en daarbij ondersteuning en waardering krijgt van de leidinggevende.

Het delen van gezamenlijke opvattingen over de resultaten en de kwaliteit van het werk spelen hierbij een grote rol.

Het programma is hieronder bijgevoegd.