Masterclass Gespreid Leiderschap en Professionele Ontwikkeling

27 Aug-02 Sep 2014 09:00

Joseph Kessels verzorgde aan het Welten Instituut van de Open Universiteit de online Masterclass Gespreid Leiderschap en Professionele Ontwikkeling.

De leraar is de spil in goed onderwijs. In deze masterclass verkenden we factoren die een belangrijke rol spelen bij de professionele ontwikkeling van leraren. In het bijzonder onderzochten we vormen van gespreid leiderschap. Het kenmerk hiervan is dat leraren het initiatief nemen om invloed uit te oefenen op een bepaald thema of onderwerp, waarop zij specifieke ervaring en expertise hebben. De centrale vraag was of gespreid leiderschap aanzet tot duurzame professionele ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over de OU Masterclass

De Masterclass vond plaats in de periode van 27 augustus tot en met 2 september, met live chats op:

28 augustus van 15.00 - 16.00 uur

Klik hier voor het videoverslag van het gesprek van Joseph Kessels en Eric Kluijfhout

1 september van 20.00 - 21.00 uur.

De gasten waren:

Dr. Marco Snoek, lector aan de Hogeschool van Amsterdam - die onlangs promoveerde op het thema Teacher Leadership

Drs. Martine Fuite, senior adviseur bij Van Beekveld & Terpstra. Martine presenteerde haar verkennend onderzoek naar de rol van schoolleiders bij de vormgeving van de professionele ruimte van leraren en gespreid leiderschap.

De slides van de twee live presentaties zijn hieronder bijgevoegd.