07 Dec 1995 00:00-23:59

Trends in Opleiden (PNBA)

18 Apr 1994 00:00

Studiemiddag organisatie van het leren

09 Dec 1993 00:00

Promotie Joseph Kessels

18 Dec 1992 09:00-17:00

Lerende Organisaties met prof. Chris Argyris

01 Nov 1989 00:00

De Opleidingsonderscheiding

17 Jan 1987 00:00

Mul, P. (17 januari 1987). Start “nieuwe” papiermachine Crown van Gelder vergt gedegen voorbereiding. p. 19.

01 Jan 1984 00:00

Opleiders in Organisaties - Capita Selecta